Ordförande:

Tove Heinonen 040 847 3054

Viceordförande:

Solveig Finnbäck 0400 636 964

Sekreterare:

Viveka Smeds 0400 529 264

Övriga styrelsemedlemmar:

Siv Winberg

Marina Ylöstalo

 

Du kan kontakta oss på epostadressen:

 

kor.primavera@gmail.com

 

eller per telefon till vår ordförande Tove:

040 847 3054

 

Skriv siffran 5 med bokstäver: