Sopran 1

Ann-Louise Gleisner

Jaana Henriksson

Jeanine Lönnqvist

Marina Ylöstalo

 

Sopran 2

Britt-Mari Bärlund

Tove Heinonen

Susanne Ingelin-Laine

Charlotta Lindqvist

Pernilla Syrjä

 

Alt 1

Hedvig Byman-Fagerholm

Solveig Finnbäck

Ann-Kristin Sandström

Siv Winberg

Sara Wärnström

 

Alt 2

Gisela Andergård-Heiskanen

Susanne Backlund

Viveka Smeds

Anne Smolander

 

 

Vår dirigent Kirsi Tunkkari

Kirsi Tunkkari fungerar som Primaveras dirigent under verksamhetsåret 2019-2020. Kirsi, hemma från Karleby, är en mångsidig musiker, som inspireras av musikens harmonier och klangfärger.

Hon studerar kördirigering i Tammerfors och är utexaminerad musikmagister från Sibelius-Akademins avdelning för musikfostran. Hon har också studerat till musikpedagog och sångpedagog vid yrkeshögskolan Centria. Under sina studier har hon fördjupat sig i både kördirigering och a cappella musik.

Kirsi jobbar som sångare och kördirigent och dirigerar körer i Vasa, Borgå och Helsingfors.


 

Primavera

Damkören Primavera såg dagens ljus 21.9.1995. Det var ett tiotal damer som samlades för den första övningen i Svenska gården i Borgå tillsammans med dirigenten Tua Lindberg-Selén. Sitt första uppträdande hade kören vid Borgå MI:s svenska dagen fest samma år.

Det har gått ett antal år sedan dess. Antalet sångare har varierat. Övningarna sker numera i Borgå medborgarinstituts lokaler. Det har fötts ett tiotal barn varav de flesta har deltagit i övningar mera eller mindre flitigt. Några av körmedlemmarna har varit med från starten. Vår nuvarande dirigent, Kirsi Tunkkari, är den femte i ordningen.

Primavera har uppträtt vid många olika slags tillställningar. Vi har en mångsidig repertoar, allt från barnvisor i roliga arrangemang och svenska schlagers till swing- och jazzbetonade amerikanska låtar. Den traditionella körmusiken har vi inte heller glömt bort. Vi uppträder också gärna tillsammans med andra körer.

Vi har vidgat våra vyer med utlandsresor. Vi har bl.a. besökt Swansea i Wales, Viljandi i Estland, Viborg i Danmark, Freiburg i Tyskland och Dublin på Irland. Nästa resa bär av till Ribe i Danmark i månadsskiftet april-maj 2020 för att ta del av bl.a. en vikingamarknad. Vi sjunger gladeligen på olika språk.

Vi i Primavera har bildat en sammansvetsad grupp som idag består av 18 damer samt vår dirigent. Musiken är en stor del av oss alla och vi delar gärna med oss av sångarglädjen till vår publik.