Sopran 1

Ann-Louise Gleisner

Jaana Henriksson

Jeanine Lönnqvist

Marina Ylöstalo

 

Sopran 2

Britt-Mari Bärlund

Tove Heinonen

Susanne Ingelin-Laine

Charlotta Lindqvist

Pernilla Syrjä

 

Alt 1

Hedvig Byman-Fagerholm

Solveig Finnbäck

Ann-Kristin Sandström

Siv Winberg

Sara Wärnström

 

Alt 2

Gisela Andergård-Heiskanen

Susanne Backlund

Viveka Smeds

Anne Smolander

 

 

Vår dirigent Amanda Henriksson

Amanda Henriksson fungerar sedan hösten 2015 som Primaveras dirigent. Amanda har studerat musikpedagogik vid Sibelius-Akademin 2009-2015 och jobbar nu som musiklärare i Helsingfors. Under studietiden väcktes intresset för körsång och körledning. Akademiska Damkören Lyran kom att bli en viktig plattform för Amandas konstnärliga och pedagogiska utveckling och hon fungerade som vicedirigent i kören 2011-2013.

 

Förutom körverksamhet tycker Amanda om att komponera och arrangera och gav på sommaren 2015 ut sitt första album Möjligheter med bandet Mandys Nyckel. Dessutom har Amanda fördjupat sig i musik och rörelse samt Dalcroze-rytmik, både vid Sibelius-Akademin och under sina utbytesstudier vid Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.


 

Primavera

Damkören Primavera såg dagens ljus 21.9.1995. Det var ett tiotal damer som samlades för den första övningen i Svenska gården i Borgå tillsammans med dirigenten Tua Lindberg-Selén. Sitt första uppträdande hade kören vid Borgå MI:s svenska dagen fest samma år.

Det har gått ett antal år sedan dess. Antalet sångare har varierat. Övningarna sker numera i Borgå medborgarinstituts lokaler. Det har fötts ett tiotal barn varav de flesta har deltagit i övningar mera eller mindre flitigt. Några av körmedlemmarna har varit med från starten. Vår nuvarande dirigent, Amanda Henriksson, är den fjärde i ordningen.

Primavera har uppträtt vid många olika slags tillställningar. Vi har en mångsidig repertoar, allt från barnvisor i roliga arrangemang och svenska schlagers till swing- och jazzbetonade amerikanska låtar. Den traditionella körmusiken har vi inte heller glömt bort. Vi uppträder också gärna tillsammans med andra körer.

Vi har vidgat våra vyer med utlandsresor. Vi har bl.a. besökt Swansea i Wales, Viljandi i Estland, Viborg i Danmark, Freiburg i Tyskland och senast, våren 2017, Dublin på Irland. Vi sjunger gladeligen på olika språk.

Vi i Primavera har bildat en sammansvetsad grupp som idag består av 19 damer samt vår dirigent. Musiken är en stor del av oss alla och vi delar gärna med oss av sångarglädjen till vår publik.